Dan Solcan

Profesor de istorie

Dan Solcan este profesor de istorie din 1992. A lucrat cu elevii la orele de clasă (istorie și istorie opțional), precum și în afara lor (inclusiv un studiu foarte interesant al unei comunități rome), în proiecte de istorie și în proiecte ce țin de educația nonformală. Este coordonator al Clubului 3,14 („club de facere și desfacere a ideilor”), în cadrul căruia a colaborat, în ultimii șapte ani, cu mai multe sute de elevi; departamentele Clubului sunt: dans, muzică, teatru, voluntariat, eseu, fotografie, desen/pictură, punere în pagină (editare revistă), film, public speaking (nou înființat).

Este coordonator al trupei de teatru ”treivirgulăpaișpe”, în cadrul căreia a colaborat, în ultimii patru ani, cu circa 100 de elevi. Autor al lucrării „La piété chez Platon: Une lecture conjuguée de l’Euthyphron et de l’Apologie de Socrate”, Paris, L’Harmattan, 2009.


Activități susţinute de Dan Solcan:
"Masă rotundă: "Pierderea și regăsirea vitalității în comunități"" (Conferință: Sâmbătă, 26 octombrie, 11.00 - 12.30)