Rolul vitalizant sau devitalizant al teoriilor AT în practică

Sorin Duma (PTSTA-P)

Conferință: Sâmbătă, 26 octombrie, 14.00 - 15.45

Workshopul își propune o explorare a teoriilor AT (a unora dintre ele) și a utilizării lor în practică, din perspectiva vitalității. Sorin propune spre reflecție și dezbatere două idei de bază.

Prima este că teoriile au propria lor vitalitate. Astfel, în încercarea de a surprinde experiența vitalitații teoriilor AT, participanții vor folosi accepțiunea lui D. Stern (2010) cu privire la vitalitate ca un întreg (Gestalt) ce se naște din experiențele mișcării, timpului, spațiului, ale forței și intenționalității. Se vor juca cu cuvinte diverse, prin care oamenii exprimă în general vitalitatea/devitalizarea, pe care le vor asocia diferitelor teorii AT (de exemplu, pulsatorie, ofilită, vulcanică, încordată, seacă etc.)

A doua idee propusă este aceea că vitalitatea în practica profesională (psihoterapeutică, dar nu numai) depinde și de teoriile folosite (mai mult sau mai puțin conștient) de către practician. Teoriile pe care le alegem ne afectează gândirea clinică, felul în care lucrăm și simțim cu privire la muncă și client. Teoriile nu doar ne ajută să gestionăm subiectivitatea noastră și a clientului, dar prin teoriile pe care le alegem ne exprimăm propria subiectivitate. În terapie ne aducem deopotrivă pe noi și teoria noastră (întotdeauna implicit și uneori explicit), iar clientul captează câte ceva din ambele chiar dacă o astfel de cunoaștere rămâne implicită și nepusă în cuvinte. Împreună cu Sorin, participanții se vor uita la experiența lor cu teoriile în practică și la influența vitalizantă sau devitalizantă a acestora.